CSR & Marketing mix

อยากชวนให้ลองคิดถึงชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศซักชื่อหรือสองชื่อ หรือเอาระดับโลกก็ยังได้ คงนึกกันไม่ค่อยออกว่ามีบริษัทไหนที่มีผลประกอบการเติบโต มีกำไรอย่างยั่งยืน ฐานลูกค้ามากมายกระจายอยู่ทั่วโลก แต่ไม่เคยตอบแทนกลับคืนสู่สังคมเลย.. ยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภค ที่มีฐานการผลิตตั้งอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนต่างๆ รวมถึงใช้ทรัพยากรเพื่อเป็นส่วนประกอบในการแปรรูปสินค้าด้วยแล้ว ยิ่งต้องคำนึงถึงความคิดจิตใจของคนในสังคม และลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างจริงจังลึกซึ้ง..นี่ยังไม่นับว่าถ้าเป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าหลักด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมจะยิ่งต้องเพิ่มทวีคูณขึ้นอีกขนาดไหน..โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยใช่ครับ ผมกำลังพูดถึงลูกค้าหลักของเราเจ้านึง ที่เข้าแก็ปทั้งสามข้อข้างต้นที่กล่าวมาเป๊ะๆ ชื่อของพวกเขาคือ ‘สิงห์ คอร์เปอเรชั่น’การตอบแทนกลับคืนสู่สังคมนั้นมีวิธีการมากมาย หลายรูปแบบ ที่ส่งผลต่อไปในหลากมิติ ด้านการอนุรักษ์-พัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนก็ดี หรือจะเป็นการช่วยเหลือบรรเทายามเกิดสาธารณภัยต่างๆ ทั้งแบบที่ไม่คาดคิด หรือภัยแล้ง-ภัยหนาวตามฤดูกาล ที่หากย้อนกลับไปในอดีต ตั้งแต่กว่า 80 ปีที่แล้ว พระยาภิรมย์ภักดี ผู้ก่อตั้ง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ (ในขณะนั้น) ก็ได้มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยริเริ่มเครือข่าย ‘สิงห์อาสา’ ที่ยังมีบทบาทมาถึงในปัจจุบัน