5 เรื่องสำคัญเพื่อป้องกันการโดน disrupt

5 เรื่องสำคัญเพื่อป้องกันการโดน disrupt disrupt…คำๆ นี้ถูกใช้ไปทุกวงการ แล้วมันสำคัญอย่างไร? ผมเชื่อว่าปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่าน เป็นความจริงใหม่ (New Reality) ที่เรายังไม่สามารถจินตนาการถึงได้อย่างชัดเจน เปรียบเทียบกับคนในยุคเกษตรกรรมคงไม่สามารถจินตนาการได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาไปอย่างไร และนี่คือวิธีคิดที่ผมมองว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรหากเราคิดเช่นนี้เราก็จะไม่เดือดร้อน ผมเรียนและทำงานในสายที่รสนิยมมีส่วนสำคัญมาตลอด (ศิลปะ – อีเว้นต์ – โฆษณา) ถึงแม้ว่าในบางรายละเอียดเราจะสามารถประเมินในเชิงมูลค่าได้ เช่น ROI / จำนวน sponsorship etc… แต่ว่าก้อนใหญ่ที่ส่งผลต่อความรู้สึก (ทั้งคนรับสารเช่นลูกค้า – customer + consumer และคนทำงาน) มากที่สุดก็คือเรื่องนามธรรมอย่างรสนิยมนี่เอง การทำงานร่วมกันหลายครั้งปัญหามักอยู่ที่รสนิยมไม่ตรงกัน ในงานสายครีเอทีฟนี่ชัดเจนมากถ้าเราชอบความลึกแนวๆ แบบหว่อง เราก็คงยี้กับความ dramatic ของละครไทย (บางเรื่อง) บางครั้งถ้าเรามองแต่ภาพใหญ่ที่ถูกมองว่าสำคัญมากกว่า เราก็อาจจะหงุดหงิดกับความจุกจิกในเรื่องเล็กๆ อย่างการสะกดคำถูก-ผิด (ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับบางคน) ไม่เพียงแต่สายงานสร้างสรรค์เท่านั้น แม้แต่งานที่มีขั้นมีตอน หรือมีหลักการชัดเจน รสนิยมก็มีส่วน เช่น พนักงานบัญชีของหลายบริษัทที่ผมพบเจอมา ที่เขามีวิธีการเข้าหาคนที่มาดีลด้วยหลากหลายมากแม้ว่าหลักการการบริหารจะไม่ต่างกันมากก็ตาม หรือแม้แต่เหมือนกันเลยในบางธุรกิจ (เทคคอร์สบัญชีมาแล้วรู้น่า) เรื่องนี้สอนเราว่าเราควรเปิดใจให้กว้างยอมรับความหลากหลายของรสนิยมคน […]