5 เรื่องสำคัญเพื่อป้องกันการโดน disrupt

disrupt…คำๆ นี้ถูกใช้ไปทุกวงการ แล้วมันสำคัญอย่างไร? ผมเชื่อว่าปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่าน เป็นความจริงใหม่ (New Reality) ที่เรายังไม่สามารถจินตนาการถึงได้อย่างชัดเจน เปรียบเทียบกับคนในยุคเกษตรกรรมคงไม่สามารถจินตนาการได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาไปอย่างไร และนี่คือวิธีคิดที่ผมมองว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรหากเราคิดเช่นนี้เราก็จะไม่เดือดร้อน