ตีโจทย์ (ไม่แตก) อะไรคือ demand-supply ของค่าเงิน digital

ในแง่การลงทุนผมถือคติว่า ซื้อไปเรียนรู้ไป ในระหว่างที่เฉลี่ยซื้อนี้ ผมก็อ่านหนังสือ หาคอร์สเรียนเกี่ยวกับ blockchain กับระบบที่รันบนบล็อกไปเรื่อยว่าเขามีหลักการอย่างไร โดยแนวคิดที่ผมพยายามหาก็คือหนึ่งในแนวคิดเวลาที่ผมลงทุนในหุ้น คือพยายามเข้าใจ demand-supply ของสินค้าของบริษัทที่ผมลงทุนแบบง่ายๆ