เริ่มต้นการทำเว็บไซท์กับ fast kits อย่างไรให้เว็บออกมาอย่างใจ

  • ระบุประเภทธุกิจ 
  • หาความต้องการในการทำเว็บไซท์ ต้องการทำเพื่ออะไร;
    ตัวอย่าง :  ทำเพื่อให้ข้อมูลธุกิจ , ทำเพื่อโชว์สินค้าและบริการ , ทำเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า , ทำเพื่อเชื่อมกับ online  maerketing platform อื่นๆ  
  • ลองวางแผนว่าอยากให้เว็บไซท์เรามีข้อมูลอะไรบ้าง หรือ ลองหาเว็บตัวอย่างที่ถูกใจส่งให้เราเป็น ตัวอย่างได้ยิ่งดี 
  • สำรวจข้อมูลธุรกิจของท่าน ว่ามีข้อมูลพร้อมมากน้อยเพียงใด เช่น logo บริษัท logo สินค้า  รูปสินค้า หรือบริการ ข้อมูลที่อยากจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย 
  • จัดเตรียมข้อมูลเป็นหมวดหมู่ แบ่งเป็นหน้าต่างๆ ที่วางแผนไว้ก็ได้ โดยแยกรูปและ ข้อความไว้เพื่อว่าจะสามารถนำมาออกแบบจัดเรียงได้ง่าย