มากินผักในห้างกันเถอะ

มากินผักในห้างกันเถอะ

ไม่ต้องยกสถิติที่ไหนมาอ้างอิงมากนัก คิดว่าใครๆ ก็รู้ว่าอาชีพหลักของคนไทยคือเกษตรกร ส่วนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคือการส่งออก...แม้ว่าสินค้าเกษตรไทยหลายอย่างของไทยจะมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ข้าว ทุเรียน แต่การส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉลี่ยกลับอยู่ที่เพียง 1 พันล้านบาทต่อปี ในขณะที่ประเทศไทยมี gdp เฉลี่ย 4 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งหากนำจำนวนแรงงานภาคเกษตรเทียบกับปริมาณแรงงานภาคอุตสาหกรรม ถือว่าภาคเกษตรด้อยกว่ามากแม้จะมีปริมาณมากกว่า แต่แหงล่ะ สินค้าเกษตรย่อมถูกกว่าพวกเครื่องจักรกล หรือพวกสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่แล้ว แต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะ

แหม่..เริ่มมาอย่างวิชาการ เพียงแต่อยากชี้ให้เห็นนวัตกรรมบางอย่างที่ถือเป็นอีกเทรนด์ของโลกด้านสินค้าเกษตร ต้องเข้าใจก่อนว่า สินค้าเกษตรหลายอย่างเป็นสินค้าการเมือง เช่น ข้าว กับยางพารา ซึ่งราคาขึ้นลงตามตลาดโลก และเมื่อเกษตรกรต้องพึ่งพิงกลไกราคาแบบนี้จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้นักการเมืองเข้ามาแสวงหาฐานเสียงโดยการพยุงราคาสินค้าเหล่านี้ โดยในสมัยก่อนเรื่อยมาถึงปัจจุบันจุดอ่อนนึงของเกษตรกรก็คือ มีความคิดว่าตัวเองคือมีอาชีพทำการเกษตรก็ทำไป ส่วนหน้าที่การขายก็เป็นเรื่องของพ่อค้าคนกลาง โรงสีต่างๆ เข้ามาควบคุมราคา แต่ปัจจุบัน เกษตรกรมีพัฒนาการทางความคิดที่ไม่ได้มองตัวเองว่ามีหน้าที่แค่ปลูกอีกต่อไป แต่ต้องขายเป็นด้วย...มีความเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นนั่นเอง

แต่ก็แน่นอนล่ะ เกษตรกรทั่วไปคงยังไม่สามารถทำแบรนดิ้ง ออกแบบผลิตภัณฑ์ หือใช้วิธีคิดใดๆ ในเชิงการตลาดได้อย่างสมบูรณ์ จึงมีผู้ประกอบการ และคนรุ่นใหม่ (รวมถึงแบรนด์ใหญ่ๆ บางแบรนด์) ได้สร้าง platform กลางขึ้นมาเพื่อนำเสนอสินค้าเกษตรให้แก่ผู้บริโภคโดยทั่วไป ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นตรงกับกลไกราคาอีก

FARMSQUARE

พัฒนาโดย Coca-Cola บราซิล เป็น app ที่เชื่อมผู้บริโภคกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่อยู่ใกล้โลเคชั่นนั้นๆ

https://www.youtube.com/watch?v=VZMU_h3u4cw

ปักกิ่งฟาร์มเฟสติวัล

ไม่ใช่ฟาร์มเฟสที่จัดคอนเสิร์ตแบบประเทศไทย แต่เรียกว่าเป็นกิจกรรมทัวร์ฟาร์มขนาดใหญ่ที่ให้ผู้บริโภคมาพบกับเกษตรกรโดยตรง และเลือกซื้อสินค้าสดๆ จากฟาร์ม

http://usa.chinadaily.com.cn/travel/2015-06/24/content_21087309.htm

Kräuter Garten

ในเมื่อห้างมีร้านกาแฟ มี supermarket ขายของสดแล้ว ทำไมจะยกฟาร์มมาปลูกในห้างไม่ได้ เชื่อว่าวิธีคิดแบบนี้จะเป็นอนาคตของการขายสินค้าเกษตรในอนาคต คุณจะไม่ต้องเข้า Supermarket เพื่อซื้อเศษผัก (สด) อีกต่อไป แต่คุณจะเดินเข้าห้างเพื่อไปซื้อ (ต้น) ผักสดๆ ออกมา เพราะว่าห้างมีทุกอย่างที่เหมาะสมกับการปลูกพืช...อุณหภูมิเฉลี่ยคงที่ ไม่มีแมลงรบกวน ไม่มีสารพิษ ขาดอย่างเดียวคือดวงอาทิตย์ แต่เดี๋ยวนี้แสงจำลองก็ทำได้ง่ายมาก

http://popupcity.net/the-next-farm-is-in-your-local-supermarket/